به زودی اولین ترک فارسی پارسا اسکندری به نام عادت روز سه شنبه 24 مهر به صورت انحصاری از رسانه رادیوکوردموزیک پخش خواهد شد منتظر این آهنگ زیبا باشید.


0