آهنگ جدید شاباز زمانی ” جیم بیله ” به پنج شنبه 1آذر ماه به صورت انحصاری از رسانه رادیوکوردموزیک پخش خواهد شد منتظر این آهنگ زیبا باشید.

0